Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej wobec osób korzystających ze strony internetowej służącej do zamawiania usług przewozu i zawierania umów o przewóz osób samochodem, osób zamawiających usługę przewozu poprzez stronę internetową w domenie https://www.warsawtaxi.pl („Strona”) oraz przez telefon +48 601 19 19 19 („Centrala”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE informujemy Państwa:

1. Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych

 1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest One day in Poland Marek Rogowski z siedzibą w Warszawie, ul. Czereśniowa 41, 02-457 Warszawa, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 414420, NIP: 9511545277, REGON: 140282429 (dalej Administrator).
 2. Za pomocą Strony , Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do korzystania ze Strony, w umożliwienia wyszukania usługi przewozu samochodem na Stronie oraz udostępnienia pozostałych funkcji Strony oraz korzystania z pozostałych usług Administratora, rozpatrywania reklamacji, a także dochodzenia roszczeń. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie ze Strony i jej funkcji, w tym możliwości wyszukania usługi przewozu osób samochodem przy użyciu Strony, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.
  Jeśli jesteś kierowcą zainteresowanych ofertą Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem Twoje dane, takie jakie jak imię, adres e-mail, numer telefonu, inne dane podane przez Ciebie w toku kontaktu będą przetwarzane w celu obsługi oferty Administratora lub podmiotu współpracującego, w tym przekazane podmiotowi współpracującemu jako odrębnemu administratorowi.
 3. W przypadku złożenia zamówienia poprzez Stronę, Administrator przetwarza ponadto dane dotyczące Państwa lokalizacji (dane GPS) w chwili dokonania zamówienia, współrzędne miejsca odbioru oraz współrzędne miejsca docelowego, a także dane dotyczące czasu podróży (np. czas odbioru i czas dotarcia do miejsca docelowego). Administrator przetwarza ponadto dane dotyczące przejazdu: koszt, płatności, faktury, identyfikator kierowcy, id pasażera, id urządzenia. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji umowy o korzystanie ze Strony i jej funkcji, w tym możliwości wyszukania usługi przewozu osób i rzeczy taksówką przy użyciu Strony, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.
 4. Administrator umożliwia Państwu dokonanie za pomocą Strony płatności bezgotówkowej z wykorzystaniem Paynow, karty kredytowej, konta PayPal, konta Google Pay, Apple Pay, BLIK lub PLAY.W tym celu niezbędne może być podanie przez Państwa numeru karty, daty ważności karty, kodu CVV2/CVC2. Administrator jednak nie ma dostępu, ani nie przetwarza tych danych. Podanie wskazanych danych osobowych jest niezbędne do dokonania płatności bezgotówkowej za przejazd samochodem przy użyciu Strony zgodnie z wybranym sposobem płatności, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. Zawsze mogą Państwo dokonać płatności kartą płatniczą lub gotówką u kierowcy.
 5. Składając zamówienie poprzez Stronę, Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię, numer telefonu. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do złożenia zamówienia, realizacji usługi udostępnienia narzędzia (Strony) do złożenia zamówienia dotyczącego przewozu samochodem, a także dochodzenia roszczeń. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o udostępnienie narzędzia (Strony) do złożenia zamówienia dotyczącego przewozu osób i rzeczy taksówką poprzez Stronę, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.
 6. Składając zamówienie poprzez Centralę, Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię, numer telefonu. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do złożenia zamówienia, realizacji usługi udostępnienia narzędzia (Centrali) do złożenia zamówienia dotyczącego przewozu samochodem, a także dochodzenia roszczeń. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o udostępnienie narzędzia (Centrali) do złożenia zamówienia dotyczącego przewozu osób samochodem, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.
 7. Ponadto, Administrator gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, numeru telefonu, adresu e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni własnych usług, a także badanie, w szczególności za pomocą ankiet, satysfakcji z usług,, z tym zastrzeżeniem, że w zakresie usług stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator może przetwarzać dane, jedynie za Państwa zgodą i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora (co dotyczy także profilowania), inne dane dotyczące Państwa, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną . Mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, co spowoduje natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych w tym celu, a w razie przetwarzania na podstawie zgody mogą Państwo w każdej chwili odwołać (cofnąć) udzieloną zgodę.
 8. Przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, numeru telefonu, adresu e-mail w celach marketingowych realizowanych przez Partnerów Administratora może odbywać się jedynie za Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Każdorazowo przy wyrażaniu zgody Administrator określa Partnera, którego cele marketingowe będą na podstawie tej zgody realizowane. Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od uzyskania zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szerzej na temat warunków udzielenia i wycofania zgody w punkcie 3 niniejszej polityki.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną – formularz kontaktowy. W tym celu Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię, adres e-mail, numer telefonu. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy drogą elektroniczną. W przypadku Państwa prośby o kontakt telefoniczny, niezbędne jest również podanie numeru telefonu. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.
 11. Administrator wykorzystuje także informacje zawarte w plikach cookies w celach analitycznych. Dostarczają one danych o Państwa aktywności w ramach korzystania z Aplikacji. Korzystanie z plików cookies odbywa się na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies znajdą Państwo w Polityce cookies.
 12. W odniesieniu do Państwa danych osobowych, Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w rozumieniu Rozporządzenia, z tym zastrzeżeniem, że:
  • Państwa dane mogą być profilowane dla potrzeby dostarczania spersonalizowanych treści na stronie, tj. realizacji funkcji Strony polegającej na przedstawieniu oferty usług przewozu samochodem w jak największym stopniu odpowiadających Państwa preferencjom- dotyczy sytuacji wprowadzenia takiej funkcjonalności Strony.
  • dane o sposobie korzystania ze strony i usług oferowanych za pośrednictwem Strony, a także dane kontaktowe mogą być wykorzystywane dla potrzeb wysyłania spersonalizowanych komunikatów dotyczących korzystania z usług Administratora
   Takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o korzystanie z Aplikacji lub innej umowy o usługę świadczoną drogą elektroniczną, stosownie do treści art. 22 ust. 1 lit a) Rozporządzenia;
 13. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji świadczonych usług, w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych lub przez okres niezbędny do realizacji pozostałych celów, w których zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności Administrator może przetwarzać Państwa dane . W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingu bezpośredniego Administratora, Administrator przechowuje podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, Administrator przechowuje podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.
 14.  

2. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.
 2. Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać:
  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do prawa przenoszenia danych: gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • w odniesieniu do prawa wniesienia sprzeciwu: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony ze względu na Państwa szczególną sytuację, a także gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane.
 3. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 4. Wdrożone procedury bezpieczeństwa oznaczają, że przed wykonaniem przysługujących Państwu uprawnień możemy zwrócić się o potwierdzenie tożsamości.

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi, podanie przez Państwa tych danych następuje zawsze dobrowolnie, po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych danych.
 2. Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą polityką, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody.
 3. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, w taki sam sposób, w jaki zgoda została ona udzielona, tj. poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka wyboru. Ponadto mogą Państwo wycofać zgodę wysyłając do Administratora oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób wskazany w punkcie 6 niniejszej polityki.
 4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych
 1. W celu realizacji i rozliczania usługi przewozu sanochodem, Administrator będzie przekazywał Państwa dane, w tym dane osobowe następującym odbiorcom:
  • dane dotyczące lokalizacji (współrzędne GPS adresu odbioru), współrzędne miejsca docelowego, a także dane dotyczące czasu podróży (np. czas odbioru i czas dotarcia do miejsca docelowego), będą przekazywane kierowcy, który realizuje dany kurs;
  • dane dotyczące lokalizacji (współrzędne GPS adresu odbioru), współrzędne miejsca docelowego, a także dane dotyczące czasu podróży (np. czas odbioru i czas dotarcia do miejsca docelowego) oraz Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu będą przekazywane kierowcy, który przyjął zamówienie usługi przewozu samochodem.
 2. Ponieważ realizacja usługi przewozu samochodem może również następować za pośrednictwem podmiotów prowadzących firmy przewozowe lub innych podwykonawców, powyższe dane mogą być przekazywane takim podmiotom, w celu ich dalszego przekazania kierowcom.
 3. Administrator korzysta również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, dostawców usług poczty elektronicznej, dostawców systemów do marketingu i wysyłki wiadomości email, analizy ruchu w serwisach, analizy skuteczności kampanii marketingowych, wspierania funkcjonalności konta, firm windykacyjnych, dostawców usług płatniczych. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się na podstawie pisemnych umów zawartych z Administratorem. Podmioty te przestrzegają wytycznych Administratora i podlegają prowadzonym przez niego audytom.
 4. Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
 5. Administrator korzysta z usługi Google Analytics, w celu analizy ruchu w sieci internetowej, zbierania i analizy danych dotyczących zachowania osób korzystających z Aplikacji lub stron Administratora. Analiza ruchu w sieci wykorzystywana jest głównie do optymalizacji strony internetowej oraz celów marketingowych. Zgodnie z określonymi funkcjonalnościami Google Analitycs również piki „cookies” i zawarte w nich dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a dane w nich zawarte również służyć profilowaniu. Operatorem usługi Google Analytics jest spółka Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351 z siedzibą w USA. Użytkownik może nie wyrazić zgody na gromadzenie danych związanych z korzystaniem z informacji zbieranych przez Google Analytics, oraz na przetwarzanie tych danych przez firmę Google, a także może uniemożliwić takie działania. W tym celu należy pobrać dodatek do przeglądarki dostępny tutaj: tools.google.com/dlpage/gaoptout, a następnie zainstalować go.
 6. Administrator posiada również stronę typu fanpage w serwisie internetowym Facebook do której kierują linki zawarte w Serwisie. W związku z tym dane w postaci imienia i nazwiska lub adresu email mogą być gromadzone, a następnie udostępnianie operatorowi serwisu Facebook, a w takim przypadku przetwarzanie danych dokonywane jest w celu korzystania ze strony administratora w serwisie Facebook i marketingu z pomocą serwisu Facebook. Na podobnej zasadzie wskazane dane mogą być przekazywane innym podobnym serwisom społecznościowym i prowadzącym je podmiotom.
 7. Ponadto, w związku z korzystaniem przez Administratora z usług Google np. usługi G Suite, dane mogą być przekazywane poza obszar EOG. Gwarancje zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony wnikają z zobowiązań do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa podmiotu w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
 8. Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jakimi jest dochodzenie roszczeń, Państwa dane osobowe w zakresie danych indentyfikacyjnych, kontaktowych i adresowych mogą być przekazywane firmom windykacyjnych i innym podmiotom świadczącym usługi związane z windykacją roszczeń.
 9. Państwa dane mogą być również przekazywane organom, które mogą ich żądać stosownie do przepisów prawa.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich, przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, nieautoryzowaną zmianą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 2. Podczas pobierania Państwa danych osobowych w ramach rejestracji konta w Aplikacji, ich transmisja odbywa za pomocą szyfrowanego połączenia SSL.

6. Dane kontaktowe

1. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.warsawtaxi.pl, mailowo na adres: info@warsawtaxi.pl lub pisemnie na adres One day in Poland Warszawa 02-457 ul. Czereśniowa 41.
Stan na dzień 21.09.2020 r.